Program

GREFSENKORET

Program 2020


23. April     Tur til Popsenteret

14. Mai       Fellesøvelse hovedkor og aspirantkor

28. Mai       Konsert på Grefsenhjemmet

18. Juni      Sommerkonsert/sommeravslutning


Info sendes ut i forkant av hver aktivitet. Øvingstider og sted for henting kan variere disse dagene.

Aktiviteter for neste halvår kommer etter sommerferien.