Dirigent og styre


Dirigent, Stina Steingrim Levvel


Vi er heldige som har fått Stina som dirigent for koret. Med master i utøvende musikk og i opera, har hun mye å tilføre koret. Gjennom sitt arbeid på Popsenteret har hun god erfaring fra arbeid med barn og unge. Stina er en sprudlende dirigent med stort engasjement, som barna er veldig glad i. 


Styret

Koret er foreldredrevet, med eget styre. Styret sørger for det praktiske rundt aktivitetstilbud, lokaler, konserter og økonomi.

Kontakt oss gjerne om det er noe du lurer på eller om du ønsker å bidra med noe. E-post: Grefsenpikekor@gmail.com

Martin B. Sandell

Styreleder

Mob: 48179428

Epost til styret

Jon Rabben

Økonomiansvarlig

Stian B. Arntzen

Styremedlem

Kristina H. Holberg

Styremedlem